لنز چشم

  • بینایی سنجی

  • لنز

    لنز های تماسی به 2 گروه اصلی نرم و سخت تقسیم می شوند. لنزهای تماسی نرم از نوعی پلیمر پلاستیک ساخته می شوند و در ترکیب خود حداقل دارای %10 آب می باشند. برای کاربرد لنز پیش از هر چیز به پزشک یا اپتومتریستی مراجعه کنید که خدمات کامل ارائه می دهد. در این صورت […]