رنگ شیشه‌های عینک آفتابـی، طیف وسیعی از رنگ روشن تا رنگ کاملا تیـره را در بر می‌گیـرد که در چهـار گـروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند و هر کدام در شرایط خاص کاربرد دارد:

  • در این گروه رنگ شیشه عینک به‌طور کامل یکنواخت است و در این صورت شدت نور را از مسیرهای مختلف که به چشم می‌رسد به طور یکسان کاهش می‌دهد.
  • در گروهی از شیشه‌ها تیرگی رنگ شیشه عینک از بالا به پایین کاهش می‌یابد. با توجه به این‌که در بعضی شرایط، شدت نور در بالای سر نسبت به روی زمین بیشتر است نسبت فوقانی شیشه‌ها را تیره‌تر می‌سازند.
  • در گروهی از شیشه‌ها، قسمت بالا و پایین شیشه عینک تیره و بخش میانی آن روشن است. در بعضی شرایط مثل ماهیگیری که شدت نور فوقانی و نیز انعکاس نور از سطح زمین یا آب زیاد است، این دو قسمت را تیره و قسمت میانی شیشه‌ها را روشن می‌سازند.
  • سطح خارجی برخی شیشه‌های عینک آفتابی شبیه آیینه است زیرا این‌گونه شیشه‌ها طیف وسیعی از پرتوها را برمی‌گردانند که شامل مادون قرمز نیز می‌شود و از گرم شدن چشم جلوگیری می‌کند.
govanjioptic
govanjioptic

عملکرد شیشه‌های آفتابی نیز می‌تواند متفاوت باشد:

  • شیشه‌های فتوکرومیک: رنگ شیشه عینک براساس شدت نور تغییر می‌کند.
  • شیشه‌های پولاریزه: به صورت انتخابی اشعه‌هایی که از سطوح به چشم می‌تابد مثل نور بازتابیده از سطح جاده یا آب را منعکس می‌کند و به این ترتیب موجب بهبود دید می‌شود که به عنوان مثال مورد استفاده ماهیگیران است.
  • شیشه‌های افزاینده کنتراست: در شرایط خاص مثلا برای بیماران لوویژن (کم بینا) کاربرد دارد.
  • شیشه‌های کاهنده پرتو مادون قرمز: استفاده از این نوع شیشه‌ها موجب کاهش حرارت ورودی به چشم می‌شود و از این طریق موجب آرامش چشم می‌شود.