Hickmann

برند هیکمن یک زیر مجموعه دیگر از آنا هیکمن است که کمی دخترانه تر است و از نظر قیمت ارزانتر از آنا هیکمن است. برندی برزیلی، مناسب برای کسانی که دوستدار مد هستند و از هنر و اشکال منحصر بفرد استقبال میکنند تا بتوانند خود را در یک جهان بطور روزافزون خاکستری و یکنواخت متمایز کنند.