سرویسای ما

 • govanjioptic
  عینک های طبی

  لحظه ای که واکنش های شما به خوبی بینایی شماست. جدیدترین مدل های عینک طبی، قیمت مناسب،

 • govanji-optic
  عینک های آفتابی

  چشمان خود را به سایه ای دلپذیر مهمان کنید. احساس راحتی در زمان استفاده در فضای آزاد،
  انتخاب عینک بر اساس فرم صورت.

 • binae-sanji-govanji
  بینایی‌ سنجی

  معاینه دقیق، فرم عینک و عدسی متناسب با نمره، ساختار فیزیکی چهره و شغل فرد، تراش و تعبیه عدسی مناسب مطابق با نسخه فرد.

مرکز بینایی‌ سنجی و فروشگاه عینک گوانجی
ارايه و فروش معتبرترين برندهاي عينك طبي و آفتابي